Bejelentés


A levegő királynője!


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.

 

Fajtakub események 2012

 

Az év galambfajtája a.

Szegedi magasszálló keringő

Képek a fajtaklubgyűlésről.

-

-

-

-

Munkaterv (Tervezet) 2012.

Fajtaklub gyűlés minden hónap első hétfőjén.
Helye: Bartók Béla Művelődési Központ
Időpontja: 18 óra.
Július és augusztus hónapban Hódmezővásárhely, Kutasi út 12.
Az év galambfajtája a Szegedi Magasszálló Keringő újságcikk sorozat
klubgyűlésen megbeszéljük
2012. április hó Országos Röpversenyre való mozgósítás
2012. április hó Egészségügyi előadás
2012. április hó Jancsó Mihály Emlékversenyre való mozgósítás
2012. október 27-én Fiatal galamb bemutató Szeged-Tápé, Dráva u. galambász székház:
Bírálók továbbképzése
Bírálatról konzultáció
2012-es Nemzeti Kiállítás szervezése
Országos Fiatal kiállítás szervezése

 

Jegyzőkönyv
Készült: a Bartók Béla Művelődési Központ Szeged, Petőfi telep helyiségében 2012. február 26-án.
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.
Tárgy: a MGKSZ Szegedi Magasszálló Keringőt Tenyésztők Fajtaklubjának közgyűlése.
Kopasz János a fajtaklub elnöke köszöntötte a klubgyűlésen megjelenteket, külön köszöntötte az MGKSZ részéről megjelent Fehér Istvánt, az Országos Röpgalamb Szakosztály szakelőadóját. Megállapította, hogy a klubgyűlés határozatképes, 49 fős taglétszámból 26 fő jelent meg. Javaslatot tesz a levezető elnök Eperjesi János személyére. A klubgyűlés egyhangúlag elfogadja. Eperjesi János javasolja Rostás Gyulát jegyzőkönyvvezetőnek,
hitelesítőknek pedig Somogyi Lajost és Soós Róbertet. A klubgyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadja. Ezek után felkéri Rostás Gyulát a jegyzőkönyv vezetésére. Eperjesi János ismerteti
a klubgyűlés napirendi pontjait.
1./ Beszámoló a 2011. évi munkáról      Ea.: Kopasz János elnök
2./ Pénzügyi beszámoló                         Ea.: Szekeres Lajos pénztáros
3./ Szakmai beszámoló                          Ea.: Kis Sándor szakelőadó
4./ Tagfelvétel                                       Ea.: Szirovicza Roland titkár
5./ Egyebek
Az ismertetett napirendi pontokon a jelenlévők nem kívántak módosítani, így azt egyhangúlag
elfogadták.
1./ Napirendi pont:
A fajtaklub 2011. évi feladatát az elkészített munkaterv szerint végezte. A fajtaklub minden hó első hétfőjén klubnapot tartott.
- Megbeszéltük aktuális feladatainkat
- Tájékoztattuk tagjainkat a legfontosabb szövetségi feladatokról
- Mozgósítottuk tagjainkat az országos röpversenyre, kiállításra
- A röpversenyen résztvevők nagyon komoly eredményt értek el.
2011. szeptember 14-én MGKSZ elnöksége számoltatta be a fajtaklubot a végzett munkáról.Az elnökségi ülésen Kopasz János elnök és Kis Sándor szakelőadó vett részt. Feladatul
kaptuk a 2012-es évre: Az év fajtája: a Szegedi Magasszálló Keringő.
2011. október 22-én a tápéi galambász székházban fiatal galamb bemutatót tartottunk. Közel 200 darab fiatal lett bemutatva. A bemutatót a szegedi galambok bírálóinak tovább képzésével
összekötöttük. A tenyésztőink részt vettek az országos fiatal és öreg kiállításon.

A fajtaklub kiállításra 2012. január 14-15-én került sor Tápén. 256 db szegedi galamb került bemutatásra. Azt tapasztaljuk, hogy évről-évre javul a szegedi galamb minősége. Sokkal nagyobb egyöntetűséget mutat. A bírálatot a MGKSZ Bíráló testülete által delegált Sebők
Attila, Cseri József, Rostás Gyula és Taskovics Zoltán végezte.
2011. június 3-án Balatonalmádiban az Európa Szövetség galamb szekció ülésén vettünk részt. Bemutattuk a fajtaklub által tenyésztett galambok színváltozatait.
2012. január 27-29-én részt vettünk a postagalambászok jubileumi kiállításán Budapesten Szegedi és Alföldi Bugagalamb kollekcióval.
A 2011. évre tervezett munkatervből csak a „Dúclátogatás” maradt el.
Megköszöni a tenyésztők és röptetők 2011. évi munkáját. Eperjesi János levezető elnök megköszöni Kopasz János elnök Úr beszámolóját, és a beszámolót vitára bocsájtja.,
A beszámolóhoz kérdés, hozzászólás nem érkezett.
Határozati javaslat: A klubgyűlés a Fajtaklub Elnökségének beszámolóját egyhangúlag elfogadta.
2. Napirendi pont:
A levezető elnök felkéri Szekeres Lajos pénztárost a pénzügyi beszámoló megtartására.
2010. évi záró egyenleg:            387.846,- Ft
Bevétel (tagdíj) :                         100.000,- Ft
---------------------------------
487.846,- Ft
Kiadás:
Postaköltség:                                 8.225,- Ft
Serleg:                                         11.625,- Ft
Gravírozás:                                    4.800,- Ft
Boríték:                                             537,- Ft
Tollak:                                               490,- Ft
Bevét.és kiad.bizonyl.                       567,- Ft
Koszorú:                                         6.000,- Ft
Benzin ktg.                                   20.258,- Ft
2011. közgy.ktg.                              3.525,- Ft
---------------------------------------
Összes kiadás:                             56.027,- Ft
Összes bevétel:                          487.846,- Ft
Összes kiadás:                             56.025,- Ft
----------------------------------------
Maradvány:                                 431.821,- Ft
Eperjesi János levezető elnök megköszöni a beszámolót és vitára bocsájtja. A beszámolóhoz kérdés, hozzászólás nem érkezett.
Határozati javaslat: A klubgyűlés a pénzügyi beszámolót egyhangúlag elfogadta.

 

3. Napirendi pont:
A levezető elnök felkéri Kis Sándor szakelőadót a beszámoló megtartására.
A fajtaklub tagok - versenytársak
- rivalizálnak egymással.
Fő cél az legyen, hogy a szegedi galamb legyen a központban.
- Van feladat a röpfalkák minőségének javításában
- MGKSZ elnöksége a tarka galamb röptetését nem engedélyezi. A megjelent Fehér István sporttárs sem támogatta elképzelésünket. A röpfalkák  bírálásánál az  elsődleges értékmérő küllemi jegyek a mérvadóak.
- A fajtaklub honlapja nem úgy működik, mint ahogy egy  fajtaklub honlapjának kellene.
- Probléma, hogy a tenyésztők a fajtaklub kiállításán elért  „kiváló”-ra minősített galambok után a tenyésztői minősítésénél nem veszik figyelembe. -  A fajtaklub 3 kiállításon működött közre
V-252 sz. Kocsis József egyesület kiállításán
Fajtaklub által tartott fiatal galamb bemutatón
Fajtaklub kiállítás.
A kiállítás után a tenyésztők és bírálók közötti konzultáció lényeges dolog.
A Fajtaklub kiállítás szép és példaértékű volt. Nagyon sok, szép, jó minőségű hátasok kerültek kiállításra. Az örvös állomány stagnál.
Volt olyan tenyésztő, aki nem megszokott hangnemben reklamált bírálat, díjazás miatt.
A Fajtaklub kiállításról készültek képek. Köztudott, hogy galambot fényképezni nagyon nehéz. Az év galamb fajtája a Szegedi Magasszálló Keringő. A szerkesztő bizottság nem jelentette meg a január havi cikket. A február havi újságban a címlapra fehér galamb került
– szakmailag ez nagy hiba volt. (Narancs szembőr, rossz állás) Fackelmann Jánosnak, Szűcs Imrének sokkal szebb fehér galambja van. Jó volna tudni, hogy honnan vették ezt a fényképet.
Cikksorozat tervezet 2012.
1. Tisztelet az elődöknek. Sok szép élményt az utódoknak                       (bevezető)
2. A fajtaleírás részletes ismertetése, értelmezése, Az elsőleges              fajtajegyek fontossága színtől-rajztól függetlenül.
3. A bírálók mennyiben segítették-segítik a változatok                             egységesítését. Röpfalkák fajtatisztasága, egyensúlyteremtés!
4. Eltérés a rokonfajtáktól.
5. Egyszínűek /Fehér, sárga, vörös, fekete/ Régi és mai                            kiemelkedő tenyésztők.
6. Szalagosok, fakók nélkül /kék, kékkovácsolt, deres/ Régi és mai          kiemelkedő tenyésztők.
7. Fakók /sárga, vörös, ezüst, + kovácsolt változataik/ Régi és mai           kiemelkedő tenyésztők.
8. Örvösök /cirkás, meggypiros, táblás, orgona/ Régi és mai                      kiemelkedő tenyésztők.
9. Szívhátúak /fekete, vörös, sárga, kék/ Régi és mai kiemelkedő             tenyésztők.
10. Szabályos és szabálytalan tarkák, melyek a standardban nem             szerepelnek, de nagy számban tenyésztették-tenyésztik őket.             /Kékfarkú, potykáshátú, dohányhátú ezüsthátú, sárga-, kék-,               vörös-, fekete örvösek, fehérfarkúak stb./ Régi és mai
kiemelkedő tenyésztők.
11. Elterjedésük belföldön és külföldön.
12. A  fajta jövője – utószó. Tenyésztési ismeretek a fajta jellegéből          adódó speciális tudnivalók. Keresztezések.
A minden hónapban megjelenő újságcikket klubnapon ismertetjük az ott megjelent klubtagoknak. A kiállításon a legnagyobb létszám a Szegedi Magasszálló Keringő. A bírálatok az egységesítés felé mutatnak. A kiállított galambok tenyésztői színvonala
folyamatosan emelkedik.
A röpfalkák minőségével vannak problémáink. A bírálók feladata és kötelessége a jegyzőkönyvben észrevételeit rögzíteni. Az Országos fiatal kiállítás ebben az évben nem novemberben, hanem 2013. februárban lesz megtartva.
1980-ban a Kaposvári Egyetemen néhai Somogyi Ferenc sporttársunk tartott előadást a
Szegedi Magasszálló Keringőről. A magnófelvétel meg van.
Fajtaklub kiállítás megrendezése helye és időpontja később kerül meghatározásra.
Hol tartjuk 2012. évi kiállítást. A kiállítás megrendezésére Jánoshalma jelentkezett.
- Somogyi Sándor elmondja, hogy végső döntést csak május hóban önkormányzati közgyűlés után tudnak mondani. Ők 2013. január 12-13-án szeretnék megrendezni a kiállítást.
- Fodor János: a Makói Egyesület december hónapban rendez nemzetközi kiállítást, ott
is meglehet tartani és sokkal közelebb van, mint Jánoshalma.
- Kis Sándor: van arra is lehetőség, hogy a kiállítást az országos kiállítással egybekötve
tartjuk, így a tenyésztők minősítést kapnak.
Meg kell szavaztatni a tagokkal, hogy az országos, vagy a vidéki kiállítás érdekli a tenyésztőket. A tenyésztők a vidéki kiállítás mellett szavaztak.

 

Fehér István:
- Megköszöni a tenyésztők röptetésen és kiállításon                 nyújtott munkáját.
- Az elnöki beszámolót jónak tartja
- Pénzügyileg stabil a fajtaklub, a pénzügyi beszámoló               alapján
- A január havi újságcikk elmaradására nem tudok                   válaszolni.
- A szegedi galamb az egyik legszebb galambfajta.                   Utána járok, hogy került a címlapra
az a közepes fehér szegedi galamb
- Az újságcikkben a szegedi tenyésztők véleménye                   tükröződik a szegedi galambról
- A fajtaklub részéről a Szövetséghez a beadvány útja             nem olyan formában történt, mint kellett volna
- Cél a szegedi röpfalka minőségének javítása (tarka,               barka galambok röptetése nem
engedélyezett) csak a sztender színekben szabad                   röptetni.
Javaslat, a legszebb falkában szereplő galamb a kiállításon díjazásban részesüljön.
A javaslatot a fajtaklub tagsága elfogadta.
Rostás Gyula: - javasolja, hogy minden évben a „Szegedi Magasszálló Keringők” szakmai
napját szervezzünk.
- javasolja, hogy a fiatal galambok röpversenyének                   időpontja szeptember 9 és 15-e legyen.
Cseri József: Aki röptet azok szavazzanak. A tagság a röpverseny időpontjára tett javaslatot elfogadta.
Kis Sándor: - A szövetségnek küldött válaszlevelemben közöltem, hogy a röptetésnél a szegedi galambra jellemző fajtajegyek megléte a legfontosabb. Régen is a legjobban repülő galambokat igyekeztünk párba rakni (pl.: hátas-kék, örvös-kék)
Eperjesi János megköszöni a beszámolót és szavazásra bocsájtja.
A klubgyűlés a szakmai beszámolót egyhangúlag elfogadja.
4. napirendi pont:
A levezető elnök felkéri Szirovicza Rolandot, hogy terjessze a klubgyűlés elé a felvételt kért
tagok népsorát.
Tagfelvételi kérelmet 5 fő nyújtott be, név szerint:
1./ Spang Norbert       Tiszakécske tenyésztő
2./ Vizi N. Sándor        Tiszakécske tenyésztő
3./ Borbély István        Szegedi tenyésztő
4./ Papdi Ferenc           Szegedi tenyésztő
5./ Dékány Csaba        Hódmezővásárhelyi tenyésztő
Határozati javaslat: A klubgyűlés a tagfelvételi kérelmeket nevenként egyhangúlag megszavazta.

 

Egyebek:
Hajós Ferenc elmondja, hogy a 20-30-éves röpjegyzőkönyvek              Ő nála meg vannak. Ezeket be tudja mutatni. A szegedi galamb         szóló szálló volt. A bekeresztezés az egységes megülés                       következménye.
- Somogyi Sándor elmondja, hogy Jacsó Mihály fia 1-3 helyezett                röpfalkákat díjazza az Emlékversenyen. Nevezési díj jelképes                összege 500,- Ft. Jánoshalmi kiállítás esetén a díjazást még                meg kell konzultálni.
Kopasz János: A szövetséggel egyeztettem, május 12-én kerül sor          az Emlékversenyre.
- Hajós Ferenc:
- A fajtaklub elnökségében olyan személyek viselnek tisztséget,
aki galambot vágott gyűrűvel állított ki, Kopasz János. Újságcikket
helyette Nagy Árpád írta meg, ő csak aláírta a nevét. Fegyelmiét
Nagy Árpád intézte el.
- Kis Sándor a kiállított galambokat ollózta, kőrmét-csőrét
megfestette.
- Cseri József bírálói szakdolgozatát Nagy Árpád készítette
el. Neve leírása közben is leizzad, nem hogy a ketrecfüggvényt
kitöltse.
- Kopasz János, Cseri József, Kis Sándor kiállításokon más
tenyésztő gyűrűjével ellátott galambot állított ki. A gyűrűk számát
felírtam.
- Sági János miatt 6 fő ment át a másik szegedi egyesületbe 2010-
ben. Sági Jánosnak galambot Nagy Árpád és Hajós Ferenc adta.
Sági által készített „uborka” méltatlan az örökös Tiszteletbeli
tagnak.
- Méltatlan, hogy a fajtaklub elnöksége Nagy Árpádot kizárta
tagjai sorából.
- V 252-es egyesület nevében kérem a klubgyűlésről készült
jegyzőkönyvet.
-Kis Sándor: Örülök, hogy elmondtad a véleményed.
Nagy Árpádot senki sem zárta ki
Az elnökségi ülésről készült jegyzőkönyvet felolvasta
A fajtaklub kiállításon azért nem állítottam ki galambot, mert                 betegség ütötte fel a fejét és konzultálva úgy döntöttünk,hogy             nem szép látvány az üres ketrec, ezért más tenyésztők raktak             be galambot helyettem.-
- Hajós Ferenc: Boros Csaba engem bízott meg, hogy a szegedi              galambról tartsak előadást Kaposváron. Betegségem ebben                megakadályozott. Így tartotta Somogyi Ferenc az előadást.
Tudomásomra jutott, hogy a fajtaklub kiállításán Kis Sándor arra          biztatta Cseri Józsefet, hogy a sárga hátúmra ne adjon kiválót.            Vasárnap Cseri József ezt a sárgahátút kívánta tőlem                          megvásárolni. Kis Sándor utasítást adott a fakók újra bírálatára.
Eperjesi János: bejelenti, hogy Nagy János makói tenyésztő 2011. december 31- vel kilépett a fajtaklubból. Így az elnökségben 1 fővel kevesebb a létszám. Elnökségi tagnak    Rostás Gyulát javasolja.
Más javaslat, vélemény nem érkezett, a klubgyűlés 3 tartózkodás mellett Rostás Gyulát elnökségi tagnak választotta.
Eperjesi János a szakbizottságba javasolja Fodor Jánost és Cseri Józsefet. Más javaslat nem érkezett. Így a klubgyűlés 3 tartózkodás mellett Fodor Jánost és Cseri Józsefet a szakbizottságba választotta.
Lovászi István: Sági János a fajtaklub bajkeverője. Amióta elérte a címet, azóta Nagy Árpád feljelentésével és az „uborka” írásával foglalkozik.
- Kis Sándor elmondta, hogy az örvös állomány stagnál, ez is a Ságinak köszönhető. Régi kiállításokon 100-150 db örvös volt kiállítva, jelenleg 25-30 db. Nem érti meg, hogy a standardot nem írtam alá, csak a kísérőlevelet. Az egyesületi kiállításon a katalógus összeállítását végeztem, bírálatba nem vettem részt. Szeretném megkérdezni erről Rostás Gyulát. Felteszi a kérdést   Sági Jánost örökös tiszteletbeli tagnak vajon ki javasolta?
Rostás Gyula: elmondja, hogy jelenlétével befolyásolta a bírálatot.
Nehéz döntőbírónak lenni.
- Fehér István:
Vágott gyűrűt emlegetni oda-vissza mérgezi a hangulatot
A vezető bírálónak nincs joga a ketrec függvény átírására,
letépésére
Az adott gondokat helyben kell megoldani
Jegyzőkönyvvezetéshez javasolja a magnót
A klubgyűlésen 2 jegyzőkönyv lett bemutatva. Az a hiteles,
amelyik le van bélyegezve és aláírással el van látva. Nagy                         Árpádot nem zárták ki a fajtaklubból
A feljelentgetések nagyok cikisek. A szövetségnek vizsgáló
bizottságot kell létrehozni.
Ha a fajtaklub a szegedi galambot szóló szállóként kívánja
versenyeztetni, a szövetségbe az igény be kell adni.
Az MGKSZ elnöksége a saját hatáskörében adja a kitüntetéseket              a tenyésztők által végzett munka alapján, így Sági János                           sporttársat felterjeszteni nem kellett.
Megkérem Sági János sporttársat, hogy ne gorombaságokkal
válaszoljon.
- Sági János: Már 4-5 éve Hajós, Lovászi, Nagy Árpád támadja a         mindenkori fajtaklub vezetőit. Ennek következménye volt, hogy az       állandó zaklatás miatt lemondott a régi vezetőség. Most a jelenlegi     vezetést bírálja. Önös érdekből támogatják Nagy Árpádot,
Hajós nyitotthátú kékjeire, Lovászi tarkahasú és hátú örvöseire             kiválót csak Nagy Árpád adott. Felteszi a kérdést, hogy én                   kezdeményeztem-e veszekedést, aki ezt állítja, tegye fel a kezét       . Senki sem jelentkezett. Engem Nagy Árpád jelentett fel a
szövetségnél és az etikai bizottságnál. Jogom van szóvá tenni Nagy     Árpád egyéni sztenderét. Nagy Árpád kétszer bukott meg                   szakelőadóként. Mind két vezetés kizárta a bírálatból. Osztom               véleményemet Cseri Józseffel, hogy névre bírál Nagy Árpáddal
nem kíván bírálni Fackelmann János, Szűcs Imre, Rostás Gyula,         Cseri József. Egyedül Sebők Attila - az ő véleményét nem ismerem     Ha Nagy Árpád a vezető bíráló, Hódmezővásárhely nem jött volna a     kiállításra. Nagyon hiányzott volna az a 40-60 db galamb a                 kiállításról. Nekem százszor többet jelent Vásárhely részvétele a           kiállításon,mint a bukott szakelőadó bírálata. A Bíráló Bizottság             Elnöke 4 év óta nem bízza meg szegedi galamb bírálattal. Nagy           Árpád egyéni sztenderdjében a fakók 3 színváltozatát meghamisította. A Budapesti szender bizottság rájött a                         színtévesztésre és a valós színeket rögzítette. Az egyéni sztender       javaslatban 33 hibát követett el. Nagy Árpád diktátorként a                 kiállításon a ketrec függvényeket átjavította, letépte, névre bírált.         Az utolsó bírálatnál a sztenderben nem szereplő sárga örvöst             lebírálta. A vezető bíráló Borbola Lászlónak köszönhető, hogy             közbelépett és a ketrec függvényre „bemutató” felirat került.               Rostás 94 pontra bírálta a tarkahasú és hátú örvöst, Nagy Árpád
átjavította barátjának és szín győztes címet adott a galambnak. A         fehér körmű és csőrű feketéből szintén barátjának Balogh                   sporttársnak fajtagyőztes címet adományozott.
Hajós felvetésére válaszolja, hogy amikor Hajósék átléptek a V 252-      es egyesületbe, onnan azonnal a V 39-es egyesületbe átlépett            Fackellmann János és Szűcs Imre. Az etikai bizottságnál Nagy
Árpád jelentett fel engem, én csak kontra feljelentést tettem,
Hajós kétségbe vonja a két röptető és titkár aláírását. Sági közölte,      hogy röptetésben gyémánt koszorús röptető, tenyésztésben                kétszeres gyémánt koszorús diploma ésIngyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!